{h1}
hälsa + medicin

Varför är det användbart att förstå genetikkens roll i beteende

Anonim

Forskare har studerat tvillingar i många år för att förstå hur gener och miljöer påverkar skillnader mellan individer och spänner över tillstånd som cancer och mental hälsa till egenskaper som intelligens och politisk övertygelse.

Även om tvillingmetoden är väletablerad är det ofta kontroversiellt att fynd från tvillingstudier. Kritiker av tvillingforskningsfråga värdet av att etablera dessa egenskaper, såsom hälsoproblem, har en stark genetisk grund. Ett primärt bekymmer är att dessa typer av resultat kommer att leda till tillfredsställelse eller fatalism, vilket effektivt undergräver motivation för att förändra livsstil. Men det finns väldigt lite bevis för att stödja dessa rädslor.

Genetiskt inflytande på mänskliga egenskaper tolkas ofta. Det är felaktigt antaget att ett beteende som har starkt genetiskt inflytande (högt ärftligt) måste vara biologiskt hårdkopplat. Gener är dock inte öde. Gener är ofta beroende av miljöexponering, så att gener kan få en starkare effekt, eller ingen effekt, beroende på miljön.

Till exempel är det osannolikt att personer med genetisk predisposition mot lungcancer utvecklar sjukdomen om de inte röker. Detsamma gäller för beteende. Beteende framkallas endast som svar på miljöanpassningar. Att fastställa att ett beteende har en viktig genetisk grund innebär inte att detta beteende inte kan ändras genom miljömässiga medel.

Vad är fördelen?

Tvillingstudier ger viktig inblick i när och hur gener och miljöer formar mänsklig natur. Studier som följer tvillingar under många år har visat att betydelsen av gener kan förändras dramatiskt med utvecklingen. Genetiskt inflytande tenderar att öka med ålder för många egenskaper - till exempel kroppsvikt och intelligens. Man tror att med ökad mognad kommer möjligheten att göra självständiga val i linje med våra genetiska förutsättningar. Ett barn som är genetiskt predisponerat för att vara bra på läsning kan till exempel ansluta sig till ett bibliotek för att få tillgång till fler böcker och träffa likasinnade människor när han eller hon är tonåring. Tvillingar kan därför identifiera windows av möjligheter när miljöpåverkan kan vara starkast och när beteenden kan vara lättare att förändras.

Tvillingstudier informerar också forskare om hur man bäst kan rikta sig till miljöinterventioner. Interventioner som riktar sig mot egenskaper som påverkas av gemensamma miljöer kan bäst riktas mot familjemiljön. Men politiker kan ha större framgång om ingripanden är inriktade mot den bredare miljön för egenskaper som är formade av faktorer som är unika för varje person.

På bredare nivå är dubbla studier också det första steget mot molekylärgenetisk forskning som identifierar specifika gener som är involverade. Ett klassiskt exempel är kroppsvikt. Vi har känt från tvillingstudier att vikten har en stark genetisk grund, vilket ledde forskare att identifiera cirka 100 genetiska varianter involverade.

Den viktigaste av dessa är FTO (fettmassan och fetma-genen); och vuxna som bär två kopior av riskvarianten är tyngre och har ökad risk för fetma. Upptäckten av FTO och andra varianter banade vägen för forskare att studera de mekanismer genom vilka gener påverkar vikt för att utveckla nya droger och att hjälpa människor med fetma att bättre förstå deras sårbarhet.

Vad är riskerna?

Otvivelaktigt finns det bekymmer som främjar kunskapen om att ett hälsosamt beteende delvis ligger på gener kan på något sätt hindra människor från att ta ansvar för att hantera sina egna eller barnets beteende. Studier som undersöker individuell återkoppling om DNA-baserad sjukdomsrisk tyder dock på att medvetenheten om din genetiska predisponering inte nödvändigtvis undergräver försök att förbättra hälsan, men kan öka engagemang och motivation för att förändra beteendet.

Bevis för att barns beteenden delvis påverkas av deras gener tjänar också till att lindra skulden som ofta vilar på föräldrarna. Till exempel kan vår senaste studie som skapar ett betydande genetiskt inflytande på småbarns noga äta hjälpa till att lindra skulden och frustrationen föräldrarna upplever när de hanterar ett extremt noga barn.

Tvillingforskning har utan tvekan avancerat vår förståelse för mänsklig natur och har revolutionerat hur vi diskuterar det komplicerade förhållandet mellan naturen (gener) och vårda (miljö). Tvillingforskning har också lett till genombrott i molekylärgenetisk forskning som har potential att förändra sjukdomsförloppet. Tvillingarna är fortfarande ett värdefullt verktyg för forskare för att etablera markens lag i förhållande till den mänskliga naturens komplexitet.

Rekommenderas

Hur undersökande journalister använder sociala medier för att avslöja sanningen

Firande Marion Walter - och andra oskilda kvinnliga matematiker

Arbetet står verkligen inför en hård kamp i Skottland