{h1}
Nyheter

Modèles économiques de l'agricultur française: les gagnants et les perdants

Anonim

Derrière l'unité de façade offerte de la agricole de la agricole - du kommer aldrig att se den femte gången i Paris den 5 mars - se cache och vérité une très grande diversité des produits et mode de production agricoles.

På Devrait ainsi parler de la coexistence de différents "Mondes agricoles", men Frankrike är en av de största variablerna. För övrigt är det viktigt att de kommit överens om att utnyttja familjer och företag inom jordbruket och att de är permanenta.

Le détour par le concept de modèle économique peut s'avérer précieux pour mieux saisir les évolutions de l'agriculture française. Certains modèles économiques agricoles somblent clairement en cours d'extinction alors que d'autres sont susceptibles de conduire à des stratégies durablement créatrices de valeur pour les agriculteurs.

Des "mondes agricoles"

La notion de modèle économique möjliggör en kompensation av ett företag som är ansvarig för upprättandet av en överenskommelse om vederlagsrätten. Den uppfattningen är framför allt användbar av de närmaste sektorerna (tjänster, industrier, Internet) och andra typer av företag (start, PME, grandsgrupper internationellt). Elle en revanche beräknas mobiliseras för att kompensera för att placera de exploaterande jordbruket françaises sur leurs marchés respectifs.

Eller om utvinning av jordbruksprodukter, bör du importera en auktoriserad anläggning, du måste analysera din verksamhet. Chaque exploitation agricole erbjuds en proposition de valeur: produits agricoles, transformés ou non (lait, vin, viande, céréales, légumes

.

) et parfois des services (formationer, hébergements, location de matériels

.

) Det är möjligt att vara en del av den. Den nya propositionen är en förutsättning för att du ska kunna skapa innovativa, och du kommer aldrig att göra någonting mer än någonting för att du ska kunna hantera din verksamhet.

Une exploatering sert egalement un ou des clients och utnyttjar certains distribution. Vissa exploateringar gör det möjligt för konsumenterna att genomgå affärer genom att samarbeta med industrins verksamheter. D'autres transforment et vendent directeur leurs produits des clients fidélisés via des circuits courts.

Enfin, chaque exploitation stödjer une struktur de coûts liée à son activité de production (matriärer premières et intrants, matériel, salariés). Les prix des produits agricoles, souvent volatils, en av de sammansatta nivåerna av de globala rädena, en del av jordbrukssubjekten och en väsentlig produktion; Plus d'un tiers d'entre eux ne touche pas plus de 350 euro par mois. Signe du malaise profond et des difficultés économiques majeures que traverse ce secteur, endast de 732 självmordsmedlemmarna som har fått en ny uppmärksamhet, som är en av de mest känsliga företagen i Europa.

La mobilization des trois éléments majeurs du modèle économique (proposition de valeur, modèle de revenus, schéma de production et structure de coûts) permet de faire ressortir une grande variété de positionnements, au nombre de 8.

Décryptage des grands modèles

Deux éléments majeurs du modèle économique sont particulièrement struktur pour pour appréhender la diversité des exploites agricoles qui couvrent le territoire français. Det är ett förslag som du kan göra med produktion och produktion. Les choix opérés, parfois subis, par les agriculteurs och la matière structurele leures exploitation agricoles et conditionnent souvent la viabilité économique.

• Trois-alternativen gäller normalt

La diversification de la proposition de valeur är en karaktäristisk historia av exploateringar agricoles françaises. Elle motsvarar flera olika produktioner (lait, viande, céréales, fourrages

.

) Utnyttjandet av diversifieringsföretaget ger upphov till intäkter och återkommande autonoma aktörer när det gäller produktion. Cette propositioner är typiska för att skapa en policulture och ett liv med en rad olika generationer och ett sätt att förhindra problem med andra. Dès 1967, Henri Mendras annonserade och utgivna på finska, långa tider på flertalet sätt.

La standardisering motsvarar en stor del av den regionala exploateringen av jordbruket och produktionen av den privata sektorn är en viktig aspekt av de globala globaliseringsstrategierna. La concurrence se din en stor del av din verksamhet och din verksamhet gör det möjligt för dig att optimera din produktivitet och att du ska vara med om att hitta komposttiteln. På grund av att det finns en produktion som gör det möjligt att bygga upp de komplexa teknikerna som är viktiga för de robusta konstruktionerna. På rehabiliteringskontoret ställs de stora utmaningarna av operationer (blé, colza, orges) med kvalificerade plusieurs centaines d'hectares grâce à une optimization des processus de production et une recherche de rendements optimaux. Le grand maraîchage spécialisé entre également dans cette catégorie.

La specialisation de niche motsvarar tillverkningen av jordbruksföretag och lokala och lokala handelar, men det är inte nödvändigt att sälja företag som är ansvariga för att klara av att klara sig på en nationell och internationell nivå. Produktionen är lokaliserad i en region med speciella (un terroir) branscher som är avgörande för handel och handel med kommersiella produkter som är anpassade till produktionen. La lentille verte du Puy produité uniquement sur une partie bien délimitée du bassin du Velay ou encore le haricot tarbais typ typ av de viktigaste nischen. Plus globalisering, la certifiering och reconnaissance via AOP (ex-AOC) rentrent dans cette catégorie.

De olika produktionerna för jordbruket och förslagen till de länder som är associerade med vapen är identifierade för att kunna utgöra en skillnad mellan produktionen och dess slutgiltiga, olikartade, ekonomiska miljöer. Les mêmes denrées pouvant être produites selon des techniques et modes de culture très différents.

• Trois options principer om produktion

Le schéma de production conventionnel betyder att det inte går att skapa en ensamrätt för tekniken för att optimera den maximala lönsamheten för exploatering av jordbruket. Le recours à des produits phytosanitaires, aux technologies OGM ou biomolculques sont emblématiques de ce de la production des quai des returns max. De tekniska metoderna är förstärkta med användning av tekniker, vilket ger dig möjlighet att öka effektiviteten hos din organisation. Les coûts environnementaux de ce schéma de production sont très élevés mais ce d'agricultur et aussi contribué à l'indépendance alimentaire de la france och à l'obtention d'excédents commerciaux.

Le biologique est un schéma de production qui rejette toutes les formes de manipulation du vivant destinées à améliore les rendements. Ce schéma de production hävdar att det finns några återförsäljare av produkter från fytosanitärer. Det är viktigt att det är ett sätt att förhindra att de utvecklas på ett sätt som syftar till att franska; och mobilisera migalement une main-d'œuvre plus importante et unillillage spécifique. Il fait généralement l'objet d'une labellisation, d'une reconnaissance et d'une meilleure valorisation sur les marchés.

Le schéma de production agro-écologique peut être positionné à mi chemin du conventionnel et du biologique. Jag strävar efter att uppnå en viss nivå på produktiviteten och som ger en begränsning om konsekvenser för miljön och miljön. Här återfinns en diversifiering av olika system för produktion av jordbruksprodukter och återanvändning av mosaikprodukter (diversifiering av kulturer och förlängning av rotationer, implantering av infrastrukturer inom jordbrukssektorn, till exempel) och biologisk mångfaldsproduktion. Ce schéma de production demande beaucoup d'engagement et des compétences pointues; Det ålägger en utomstående av de ansvariga myndigheterna att utfärda sina uppgifter och omedelbart få reda på vad som gäller för spårning, vilket är ett sätt att garantera en bättre etikett och de normala värdena för kunderna.

Le crown de ces trois dimensionerna är av högsta prioritet, vilket möjliggör en modernisering av den ekonomiska utvecklingen. Ces huit modèles sont présentés dans le schéma ci-contre.

La fin de la ferme familiale polyvalente

L'agriculture française s'est förstår historik över le modèle de l'exploitation agricole familiale diversifiée. Det bästa jordbruket, som är ett bra alternativ för att uppnå en ekonomisk ekonomi, som är en förutsättning för jordbrukspolitiken, är en komplementarisk lösning.

  • Une proposition de valeur non différenciante: de exploaterar jordbruksprodukter som producerar standarderna för att de flesta av dem ska vara lika stora. Elle peine à lute face à des exploitations spécialisées, étrangères ou non, aux processus de production plus efficaces et moins coûteux, kapables de supporter des prix durablement faibles.

  • Un Pouvoir de ngociation existerande: ces exploitations ne transforment pas en privilégient les circuits longs. Elle ne pèse pas face aux industriels et distributeurs qui imposent des prix et réduisent les marges. L'engagement dans une coopérative agricole ne permet pas toujours de rééquilibrer les rapports de force.

  • Des koûts de production trop élevés: du har de ytor och volymerna som går i faabbar, och exploateringarna är inte bara tillförlitliga för ekonomierna för ekonomierna, men det är inte tillräckligt med produktionsprodukter. L'exposition de ces exploitations à des cours mondialisés les fragilise grandement.

Det är svårt att se till att det är ett ekonomiskt och ekonomiskt ekonomiskt och polikulturellt perspektiv som leder till att ekonomin återfinns. Plusieurs känner sig som möjligt. Elles comportent des risques et des opportunités et d'affaires d'importants changements en matière de competences et mentalityités.

  • Grandir et se spécialiser: Abandonner la polyculture et se spécialiser, kan du anta att det inte finns några resurser för att få tillgång till kapaciteten på investeringarna och att de inte är tillgängliga.

  • Valoriserar via etiketterna: Sortera efter de olika skillnaderna mellan de olika priserna och de belopp som gäller för produktspecifikationen. L'initiative Montlait qui regroupe de produeurs de lait de montagne är emblématique de cette stratégie de repositionnement tout comme la démarche innovante C'est qui le patron?. Allmänhetskonventionen är en gemensam utmaning för konsumenterna som håller på att följa med allmänheten.

  • Rationaliser les coûts de production: Mobiliserar tekniker inom jordbruk och ekologiska produkter, och ger en mer effektiv och effektiv teknik och kompletterande aktiviteter. Cela antar de förändringar de kulturimportörer, de moderna kompetencerna och en mer reconnaissance sur les marchés. De offentliga myndigheterna är oskadliga.

  • Se ombyggnad och bio: utnyttjande av jordbruket är en av de viktigaste faktorerna när det gäller biobränslen och tillverkning av produkter och tjänster samt återförsäljare. Les förändringar kulturella och tekniker är inte en importör och en följd av att det inte finns någon betydelse för att de ska vara överens om att övergå, vilket betyder att de är "avse" för de andra tillverkarna. Les territoires ne sont pas tous jagaux dans cette capacité de conversion en agriculture biologique.

Contrairement à l'image véhiculée, jag är française française est caractérisée par une très grande heterérogénéité des pratiques. Det är inte nödvändigt med jordbruksprodukter från jordbruket. Cette heterérogénéité se traduit par de positionnements en matière de modèle économique très contrastés. Särskilda modèles ekonomier är avgörande för dem som är ansvariga för den ekonomiska utvecklingen av jordbruket. Les pouvoirs publics et les candidats à l'élection presidents de 2017 doivent mieux intégrer cette diversité et conduire des actions ciblées qui permettront aux différents agriculteurs de tirer des revenus de leur travail.


Rekommenderas

Vad Brexit skulle innebära för relationerna mellan Indien och Storbritannien

Navigera online-information labyrinten: ska eleverna lita på Wikipedia?

Från att skrika ut för att stanna hemma: en kort historia av brittisk omröstning